Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Nam không nhận được cảnh báo về dự án Thủy điện Sông Bung 2?