Quận Long Biên chính thức lên tiếng vụ xây nghĩa trang trong khu dân cư