Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quả bom lớn phát hiện ở Lao Bảo đã được chuyển đi an toàn