Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phút di quan đẫm lệ trong lễ tang NSƯT Phạm Bằng