Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phố đi bộ “thất thủ”, người Hà Nội trèo lên cây và bốt điện xem giao thừa