Phì cười với quan niệm về ngày lễ tình nhân 14.2 của người già và trẻ nhỏ