Phát hiện quả bom “khủng” ở khu vực biên giới Quảng Trị