Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phản ứng người dân trước cảnh cướp lộc tại chùa