Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tổng LĐLĐ Việt Nam