Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tổng LĐLĐ Việt Nam