Oan sai Trần Văn Thêm: Con trai út bỏ học từ lớp 5 đi phụ hồ