Nhóm thanh niên giả “ném bom khủng bố” ở Hà Nội có thể bị xử lý hình sự?