Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhóm thanh niên “Giả danh IS đánh bom” trình diện cơ quan điều tra