Nhân chứng kể lại giây phút lửa bùng lên bao trùm quán Karaoke