Người đầu tiên đưa “Hầu đồng” từ nơi thờ cúng linh thiêng lên sân khấu