Người dân Kim Mã tiếc nuối khi 106 cây cổ thụ bị cắt tỉa, di dời