Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người dân đổ xô đi mua vàng ngày Vía Thần tài