Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngư dân nói gì sau thông tin cá đã “Ăn được”