Nghi trộm trâu, giết hàng xóm chôn xác xuống ruộng lúa