{Nghĩ}: Tin nhau có khó quá không?

Chúng ta có thể tin tưởng nhau được hay không?
Chúng ta có thể tin tưởng nhau được hay không?