Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghệ sĩ Trà My trải lòng về thời gian bên Hán Văn Tình lúc bạo bệnh