Nên dạy trẻ phòng chống xâm hại tình dục từ độ lên 3