Mỹ Tâm khiến phố đi bộ “nổ tung” với loạt hit Hãy về với nhau, Chuyện như chưa bắt đầu