Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mổ cứu sống sản phụ ngoạn mục ngay trong gác xép