Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lý giải nguyên nhân khiến cầu Tó “thất thủ“