Lương tối thiểu vùng 2017 lên mức 3,75 triệu đồng/tháng