Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lửa thiêu rụi tầng 2 cửa hàng nội thất trên đường Đê La Thành