Lũ lớn cô lập nhiều vùng tại Lào Cai, Bát Xát, 10 người chết và mất tích