Lời xin lỗi chính thức đến cụ ông 80 tuổi mang án oan gần nửa thế kỷ