Chi Pu, cải tiến chữ viết vào đề văn

Lời khai lạnh người của nghi can gây ra vụ thảm án Lào Cai