Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lời khai của đối tượng móc túi trước cổng bệnh viên Bạch Mai