Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lời kể nhân chứng trong vụ cháy lớn trên phố Bát Đàn