Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lời kể của thuyền viên ngày trở về sau 4 năm bị cướp biển giam giữ