Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lốc xoáy thổi tốc mái hơn 100 ngôi nhà ở Quảng Trị