Lốc xoáy thổi tốc mái hơn 100 ngôi nhà ở Quảng Trị