Loại mút xốp đốt không cháy dưới nhiệt độ gần 2000 độ