Lỗ nửa tỷ đồng vì hoa ly Tây Tựu bung nở sớm trước Tết