Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lễ vinh danh 68 doanh nghiệp đạt giải thưởng “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2016