LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Quà Tết ý nghĩa cho người lao động nghèo