Lập bản đồ cấm khai thác cá biển tầng đáy tại 4 tỉnh miền Trung