Lãnh đạo Đà Nẵng nói gì về công trình có hàng loạt sai phạm trên núi Sơn Trà