Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lãnh đạo Bộ Tài chính bỏ xe công đi xe riêng: Sự đột phá trong việc chống lãng phí