Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lần đầu tiên Việt Nam có Bản đồ từ thiện quốc gia