Kinh hoàng xe tải tông nát trạm thu phí ở Khánh Hòa