Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kiều bào Ukraina ủng hộ 200 triệu xây dựng khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma