Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không cướp phết, người dân Đông Lai lo giá trị truyền thống bị mai một