Khoảnh khắc Donald Trump xuất hiện ăn mừng chiến thắng cùng những người ủng hộ