TPHCM

Kho bốc cháy dữ dội, khói mù cả một vùng trời