Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Infographic: Tấm lòng vàng Lao Động - hành trình 20 năm trao yêu thương