Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Infographic: Những dấu hiệu đằng sau chữ ký của Donald Trump, Obama và Putin