Infographic: Nhìn lại 12 năm đắm say của cặp đôi Angelina Jolie - Brad Pitt