Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Infographic: Hành trình tội ác của kẻ thảm sát 4 bà cháu